Despre noi

Prezentul proiect se încadrează în domeniul de intervenţie 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Lider de proiect: FRUCT EXPRES S.R.L. cu sediu în sat Lungulețu, comuna Lungulețu, nr. 371, județul Dâmbovița, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J15/907/2008, având număr unic de înregistrare 24155339.

  • Obiect de activitate: cod CAEN 0113 Cultivarea legumelor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor
  • Localizare: Lungulețu- Dâmbovița
  • Suprafețe cultivate: câmp deschis (400ha) cu posibilitate de extindere
  • A treia generație de legumicultori
  • Peste 15 ani de funcționare ca producători
  • Posibilitatea asocierii și atragerea de fonduri europene pentru extinderea suprafețelor agricole cultivate, depozit, logistică modernă
  • Certificare Global GAP și GRASP,
  • Certificare ISO22000
Scroll to top