Cine suntem noi?

Prezentul proiect se încadrează în domeniul de intervenţie 3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale.

Lider de proiect: FRUCT EXPRES S.R.L. cu sediu în sat Lungulețu, comuna Lungulețu, nr. 371, județul Dâmbovița, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J15/907/2008, având număr unic de înregistrare 24155339.

  • Obiect de activitate: cod CAEN 0113 Cultivarea legumelor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor
  • Localizare: Lungulețu- Dâmbovița
  • Suprafețe cultivate:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top